Organi TZ Velenje

V skupščino društva, članice zveze predlagajo po 3 člane.
3 člane predlaga tudi Mladinski odbor.
Izvršni odbor

Marija Brložnik, predsednica
Franc Špegel, podpredsednik
Zvonko Skrt, član
Verica Pogačar, članica
Leopoldina Čas, članica
Boža Polak, članica
Uroš Prislan, član
Predstavnik MO, član
Sekretarka TZ Velenje - Nataša Dolejši

Nadzorni odbor

Janez Hrovat, predsednik
Marjan Prislan, član
Jože Pečečnik, član

Častno razsodišče

Franc Borovnik, predsednik
Cvikl Edo, član
Marija Tepej, članica

Image Description
Image Description